اتصلات جوشی و پیچی دو روش استاندارد و رایج در امر سازه هست و تعریف دقیق و جداگانه هر کدام از اتصلات جوشی و پیچی در واقع شرح تفاوت این دو اتصال با یک دیگر است. اهمیت اتصالات در سازه فلزی چیست ؟ اتصالات در سازه‌های فلزی اهمیت بسیار زیادی ... ادامه مطلب