(آشنا مهندس ناظر و وظایف آن در پروژه) مهندس ناظر : مهندس ناظر در یک پروژه ساختمانی نقش بسیار مهمی دارد. او مسئول ارائه نظارت فنی بر ساخت و ساز و اجرای طرح ها واستانداردهای صنعت ساختمان است. مسئولیت های واو شامل ارزیابی و تأیید نقشه های فنی و محاسبات ... ادامه مطلب
همانطور که می دانید هدف اصلی استفاده از این تاسیسات به وجود آوردن یک محیط مناسب با دمای قابل تحمل می باشد. طرح اصلی این سیستم ها بر مبنای اصول مکانیک سیالات، ترمودینامیک و همچنین انتقال گرما می باشد. تاسیسات گرمایشی و سرمایشی در تمامی مکان های مسکونی مانند موارد زیر مورد استفاده قرار ... ادامه مطلب