پیش خرید یک آپارتمان عموماً به این معنا است که شما به صاحب آپارتمان یک مبلغ از پیش تعیین شده پرداخت می کنید تا آن آپارتمان را قبل از اتمام ساخت یا قرارداد نهایی خرید از او خریداری کنید. این مبلغ معمولاً حداکثر 50٪ ارزش کل آپارتمان است و بقیه ... ادامه مطلب