اهمیت اتصالات در سازه فلزی چیست ؟ اتصالات در سازه‌های فلزی اهمیت بسیار زیادی دارند. این اتصالات مسئول انتقال بارها و نیروهای مختلف در سازه هستند و اگر اتصالات به درستی طراحی و اجرا نشوند، ممکن است سازه در معرض خطر قرار گیرد. اتصالات صحیح و قوی در سازه‌های فلزی ... ادامه مطلب