تفاوت سقف وافل و سقف تیرچه ای؟ سقف وافل و سقف تیرچه ای دو نوع ساختار سقف است که در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند  این دو نوع سقف تفاوت‌های زیادی در نحوه ساختار، مواد استفاده شده و ویژگی‌های عملکردی دارند. سقف وافل چیست ؟ این نوع ساختار سقف از تخته‌های فلزی ... ادامه مطلب